Thiền Viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh
Thiền Viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh
Thiền Viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh
Thiền Viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh
Thiền Viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh
Thiền Viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh
Thiền Viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh
Thiền Viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh
Thiền Viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh
Thiền Viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 02391080

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: diadiem.hth@gmail.com

Địa chỉ: Nam Viên, Xã Xuân Viên, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

Người Phật tử quy y Tam Bảo trong đó có Tăng Bảo là nương theo sự hòa hợp thanh tịnh của đoàn thể chúng Tăng bên ngoài để chuyển hóa huân tập cho tâm mình được thanh tịnh, nương theo những vị Tăng chỉ một lòng tu hành theo chánh pháp. Thọ Bát Quan trai giới là thực  tập hạnh xuất gia, nương theo chư Tăng tu tập, sống theo hình mẫu chư Tăng mà tịnh hóa thân tâm. Đức Phật đặt ra giới Bát Quan trai giúp cho Phật tử tại gia phát tâm tu tâm tìm thấy sự an lạc, giả thoát trong một ngày. Vì người tại gia phần nhiều bị trần duyên ràng buộc, không xuất gia được. Bát Quan trai giới là tám giới mà Phật dạy cho người tại gia tập sự tu hạnh xuất gia, để tạm thời được coi là người xuất gia trong một ngày... Trong thời pháp thoại Hòa thượng có lời tán thán công đức chư Tôn đức và các Phật tử đặc biệt là gia đình Phật tử  anh Thanh chị Luận đã cố gắng sắp xếp, ổn định tốt các điều kiện để các hành giả, Phật tử  được an tâm về đây tu tập. Dù ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

Người Phật tử quy y Tam Bảo trong đó có Tăng Bảo là nương theo sự hòa hợp thanh tịnh của đoàn thể chúng Tăng bên ngoài để chuyển hóa huân tập cho tâm mình được thanh tịnh, nương theo những vị Tăng chỉ một lòng tu hành theo chánh pháp.

Thọ Bát Quan trai giới là thực  tập hạnh xuất gia, nương theo chư Tăng tu tập, sống theo hình mẫu chư Tăng mà tịnh hóa thân tâm. Đức Phật đặt ra giới Bát Quan trai giúp cho Phật tử tại gia phát tâm tu tâm tìm thấy sự an lạc, giả thoát trong một ngày. Vì người tại gia phần nhiều bị trần duyên ràng buộc, không xuất gia được. Bát Quan trai giới là tám giới mà Phật dạy cho người tại gia tập sự tu hạnh xuất gia, để tạm thời được coi là người xuất gia trong một ngày...

Trong thời pháp thoại Hòa thượng có lời tán thán công đức chư Tôn đức và các Phật tử đặc biệt là gia đình Phật tử  anh Thanh chị Luận đã cố gắng sắp xếp, ổn định tốt các điều kiện để các hành giả, Phật tử  được an tâm về đây tu tập.

Dù cuộc viếng thăm Trường hạ không lâu nhưng những lời khuyến tấn của Hòa thượng, là sự cổ vũ tinh thần, nhằm khích lệ động viên các hành giả đang an cư và Phật tử tu tập tại đây.

Được biết, năm nay là mùa an cư đầu tiên của Thiền viện Trúc lâm Hồng Lĩnh,  mặc dầu tại đây vẫn còn bộn bề cho công việc xây dựng  hạ tầng.

Thực hành lời dạy của Đức Phật về tinh thần hộ trì Tam bảo với hàng tại gia trong ba tháng chư Tăng Ni an cư kiết hạ, cũng là dịp tạo phước  duyên cho người con Phật trong hiện tại và mai sau.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí