Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • Từ ngày 11/02/2020
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 5 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 5 địa điểm
 • 07:00
  EAGLE HOTEL HÀ TĨNH Miễn phí

  Phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

 • 09:01
  Đền Văn Miếu Miễn phí

  Phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

 • 11:10
  Đền Võ Miếu Miễn phí

  Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

 • 13:13

  Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

 • 15:15
  Nhà hàng Nhà Tôi 2.000.000 đ

  Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.