Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • Từ ngày 28/11/2019
 • Số ngày 2 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 12 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 7 địa điểm
 • 07:00

  Xã Cẩm Mỹ, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

 • 07:00
  Hồ Kẻ Gỗ Miễn phí

  Xã Cẩm Mỹ, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

 • 09:42
  Chùa cổ Yên Lạc Miễn phí

  Xã Cẩm Nhượng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

 • 12:02
  Nhà hàng Ba Tấn 300.000 đ

  Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

 • 14:22
  Biển Thiên Cầm 300.000 đ

  Thị trấn Thiên Cầm, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

 • 16:29

  Thị trấn Thiên Cầm, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

 • 18:45

  Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 2 5 địa điểm
 • 07:00
  Đèo Ngang Miễn phí

  Xã Kỳ Nam, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

 • 09:37

  Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

 • 12:23

  Xã Kỳ Trung, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

 • 13:37

  Xã Thạch Khê, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

 • 14:04
  Nhà hàng Ba Tấn 300.000 đ

  Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.