Đền thờ Ngô Đăng Minh
Đền thờ Ngô Đăng Minh
Đền thờ Ngô Đăng Minh
Đền thờ Ngô Đăng Minh
Đền thờ Ngô Đăng Minh
Đền thờ Ngô Đăng Minh
Đền thờ Ngô Đăng Minh
Đền thờ Ngô Đăng Minh
Đền thờ Ngô Đăng Minh
Đền thờ Ngô Đăng Minh
Đền thờ Ngô Đăng Minh
Đền thờ Ngô Đăng Minh
Đền thờ Ngô Đăng Minh
Đền thờ Ngô Đăng Minh
Đền thờ Ngô Đăng Minh

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 02391080

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: diadiem.hth@gmail.com

Địa chỉ: Xã Hà Linh, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

Đền thờ và mộ Ngô Đăng Minh. Xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Được xếp hạng cấp quốc gia năm 1996 Ngô Đăng Minh là một danh nhận lịch sử dưới thời Lê Trung Hưng. Năm Chính hòa thứ 26, Giặc Bồn Nam xâm chiến bờ cõi, Ngô Đăng Minh cầm quân ra biên cương dẹp giặc. Thắng lợi trở về ông được sắc phong “Đặc tiến kim tứ, vinh lộc đại phu, tư lễ giám, tả đề điểm, án trung hầu, trụ quốc thượng liên”. Dẹp giặc ở biên cương xong. Ông Ngô Đăng Minh chiêu mộ nhân dân khai khẩn, lập làng. Cả một vùng rừng núi hoang vu đã mau chóng trở thành những xóm làng trù phú. Ông mở lớp dạy chữ thánh hiền cho con em trong vùng, lập đền thờ cho nhân dân thờ phụng an hòa ý thức tâm linh, hướng tâm làm thiện, yêu nước, thương đồng bào, giữ biên cương không cho giặc ngoại xâm dòm ngó. Những vùng rừng xưa mà ông Ngô Đăng Minh có công mộ dân phát triển, nay là những xã Hương Bình, Hương Phú, Hương Long, Phúc Đồng và Hà Linh của huyện Hương Khê, ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

Đền thờ và mộ Ngô Đăng Minh.

Xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Được xếp hạng cấp quốc gia năm 1996

Ngô Đăng Minh là một danh nhận lịch sử dưới thời Lê Trung Hưng. Năm Chính hòa thứ 26, Giặc Bồn Nam xâm chiến bờ cõi, Ngô Đăng Minh cầm quân ra biên cương dẹp giặc. Thắng lợi trở về ông được sắc phong “Đặc tiến kim tứ, vinh lộc đại phu, tư lễ giám, tả đề điểm, án trung hầu, trụ quốc thượng liên”.

Dẹp giặc ở biên cương xong. Ông Ngô Đăng Minh chiêu mộ nhân dân khai khẩn, lập làng. Cả một vùng rừng núi hoang vu đã mau chóng trở thành những xóm làng trù phú. Ông mở lớp dạy chữ thánh hiền cho con em trong vùng, lập đền thờ cho nhân dân thờ phụng an hòa ý thức tâm linh, hướng tâm làm thiện, yêu nước, thương đồng bào, giữ biên cương không cho giặc ngoại xâm dòm ngó. Những vùng rừng xưa mà ông Ngô Đăng Minh có công mộ dân phát triển, nay là những xã Hương Bình, Hương Phú, Hương Long, Phúc Đồng và Hà Linh của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Sauk hi ông qua đời tại Thăng Long, để tưởng nhớ công ơn của ông Nhà Vua đã cho đưa linh cữu ông về an táng tại quê nhà là làng Trúc Lâm, xây lăng mộ và lập đền thờ, đồng thời gia phong Thành hoàng bản xứ. Nhân dân trong vùng phụng thờ.

Hàng năm vào các ngày 18 tháng 2 và 16 tháng 7 (âm lịch) nhân dân mở hội đền thờ. Lễ hội đông vui, coi đây là khu du lịch tâm linh và làng quê ấm áp nghĩa tình.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí