Miếu Thượng tướng Nguyễn Biên
Miếu Thượng tướng Nguyễn Biên
Miếu Thượng tướng Nguyễn Biên
Miếu Thượng tướng Nguyễn Biên
Miếu Thượng tướng Nguyễn Biên
Miếu Thượng tướng Nguyễn Biên

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0987916072

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: diadiem.hth@gmail.com

Địa chỉ: Xã Cẩm Huy, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Miếu Thượng tướng Nguyễn Biên nằm trên địa bàn Thôn Hầu thượng – xã Cẩm Huy – huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà tỉnh. Đây là nơi thờ tự Thượng tướng Nguyễn Biên là một nhân vật có công to lớn trong lịch sử đấu tranh giành độc lập đầu thế kỷ thứ 15 của dân tộc việt nam nói chung và nhân dân Hà tĩnh nói riêng. Nguyễn Biên đã lập  nhiều công trạng to lớn được Lê Lợi và các tướng trong bộ chỉ huy nghĩa quân Lam Sơn mến phục ông được phong chức “Bình Ngô Thượng tướng quân”. Trong một trận đánh ông thương, sau khi bị thương biết mình không qua khỏi ông đã căn dặn quân sỹ một lòng vì nghĩa nước và đưa ông về Kẻ Cấm nhưng khi về đến đầu Làng Hầu Thượng hay Cát Thiên (nay là xã Cẩm Huy - Cẩm Xuyên) thì ông mất, quân sỹ và nhân dân thương tiếc táng ông trên nền trại và lập đề thờ để tưởng nhớ người anh hùng quê hương đã có công khai phá đất lập làng và đánh giặc cứu nước. Với tài năng và công lao của Nguyễn ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

Miếu Thượng tướng Nguyễn Biên nằm trên địa bàn Thôn Hầu thượng – xã Cẩm Huy – huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà tỉnh.

Đây là nơi thờ tự Thượng tướng Nguyễn Biên là một nhân vật có công to lớn trong lịch sử đấu tranh giành độc lập đầu thế kỷ thứ 15 của dân tộc việt nam nói chung và nhân dân Hà tĩnh nói riêng. Nguyễn Biên đã lập  nhiều công trạng to lớn được Lê Lợi và các tướng trong bộ chỉ huy nghĩa quân Lam Sơn mến phục ông được phong chức “Bình Ngô Thượng tướng quân”. Trong một trận đánh ông thương, sau khi bị thương biết mình không qua khỏi ông đã căn dặn quân sỹ một lòng vì nghĩa nước và đưa ông về Kẻ Cấm nhưng khi về đến đầu Làng Hầu Thượng hay Cát Thiên (nay là xã Cẩm Huy - Cẩm Xuyên) thì ông mất, quân sỹ và nhân dân thương tiếc táng ông trên nền trại và lập đề thờ để tưởng nhớ người anh hùng quê hương đã có công khai phá đất lập làng và đánh giặc cứu nước.

Với tài năng và công lao của Nguyễn Biên ông đã đựơc Lê Lợi phong làm thượng tướng và đựơc liệt vào hạng khai quốc công thần. Nguyễn Biên là một con người ưu tú của dân tộc, tiêu biểu về truyền thống lao động cần cù, tình yêu quê hương đất nước, chí khí kiên cường dũng cảm, lòng căm thù giặc sâu sắc ông đã có công lao to lớn trong việc tập hợp đoàn kết sức mạnh toàn dân chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, Nguyễn Biên đã cùng nghiã quân của mình góp sức cùng Lê Lợi, Nguyễn Trãi, và các tướng lĩnh Lam Sơn hoàn thành sứ mệnh vẻ vang, quét sạch quân thù xâm lược ra khỏi bờ cỏi đất nước, đưa lại nền thanh bình cho tổ quốc.

Di tích lịch sử Nguyễn Biên có một ý nghĩa lớn trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, chí khí quật cường chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta. Qua đó càng làm tăng thêm lòng tự hào dân tộc khich lệ lòng yêu nước và động viên các thế hệ đem sức mình cống hiến xây dựng và bảo vệ quê hương.

Di tích Đền thờ Nguyễn Biên cùng với lễ hội nhân ngày giỗ 12/8 hằng năm cũng là một biểu hiện sinh động, một tư liệu quý giá đóng góp cho việc nghiên cứu văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Miếu Thượng tướng Nguyễn Biên đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử Cấp Quốc Gia năm 2003.  

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí