Khu lưu niệm Hà Huy Tập
Khu lưu niệm Hà Huy Tập
Khu lưu niệm Hà Huy Tập
Khu lưu niệm Hà Huy Tập
Khu lưu niệm Hà Huy Tập
Khu lưu niệm Hà Huy Tập
Khu lưu niệm Hà Huy Tập
Khu lưu niệm Hà Huy Tập
Khu lưu niệm Hà Huy Tập
Khu lưu niệm Hà Huy Tập
Khu lưu niệm Hà Huy Tập
Khu lưu niệm Hà Huy Tập
Khu lưu niệm Hà Huy Tập
Khu lưu niệm Hà Huy Tập

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0919656347

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: diadiem.hth@gmail.com

Địa chỉ: Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Nhà lưu niệm danh nhân Hà Huy Tập, Tổng Bí Thư (1935 – 1938) Nhà Lưu niệm Hà Huy Tập nằm trên địa bàn thôn Thôn 8 - xã Cẩm Hưng - Huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà tĩnh. Nhà Lưu niệm danh nhân Hà Huy Tập, Tổng Bí Thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam từ tháng 3/1935 đến tháng 3/1938. Di tích này gắn bó với gia đình và bản thân Hà Huy Tập cũng như gắn bó cuộc đời hoạt động sôi nổi của Đồng chí, Là Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản sau đồng chí Trần Phú. Chính trên mảnh đất này vào năm 1904 Hà Huy Tập đứa con trai thứ của Hà Huy Tương ra đời. Lúc còn nhỏ Hà Huy Tập cùng cha chứng kiến bao cảnh khổ cực của người dân đã sớm nung nấu ý chí yêu nước, chống giặc ngoại xâm mang lai cuộc sống ấm no cho nhân dân. Với tư chất thông minh Hà Huy Tập đã không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức phục vụ cho sự nghiệp Cách mạng sau này. Hà Huy Tập là người ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

Nhà lưu niệm danh nhân Hà Huy Tập, Tổng Bí Thư (1935 1938)

Nhà Lưu niệm Hà Huy Tập nằm trên địa bàn thôn Thôn 8 - xã Cẩm Hưng - Huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà tĩnh.

Nhà Lưu niệm danh nhân Hà Huy Tập, Tổng Bí Thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam từ tháng 3/1935 đến tháng 3/1938.

Di tích này gắn bó với gia đình và bản thân Hà Huy Tập cũng như gắn bó cuộc đời hoạt động sôi nổi của Đồng chí, Là Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản sau đồng chí Trần Phú. Chính trên mảnh đất này vào năm 1904 Hà Huy Tập đứa con trai thứ của Hà Huy Tương ra đời. Lúc còn nhỏ Hà Huy Tập cùng cha chứng kiến bao cảnh khổ cực của người dân đã sớm nung nấu ý chí yêu nước, chống giặc ngoại xâm mang lai cuộc sống ấm no cho nhân dân. Với tư chất thông minh Hà Huy Tập đã không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức phục vụ cho sự nghiệp Cách mạng sau này. Hà Huy Tập là người cộng sản kiên trung, người có nhiều công lao trong hoạt động thực tiễn cách mạng Việt Nam, là nhà lý luận sâu sắc của Đảng ta. Tháng 3/1935, Đồng chí Hà Huy Tập được bầu làm Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đồng chí giữ chức Bí thư cho đến tháng 3-1938.

Năm 1941, sau khỏi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ thực dân pháp ghép đồng chí Hà Huy Tập vào vụ án khởi nghĩa Nam Kỳ, chúng buộc đồng chí có “Trách nhiệm tinh thần” đối với khởi nghĩa Nam Kỳ vịn vào đó chúng kết cho Đồng chí án tử hình.

Di tích Khu lưu niệm Cố tổng bí thư Hà Huy Tập trở thành điểm du lịch, tham quan, tìm hiểu, học tập và nghiên cứu về Đ/c Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, khách trong và ngoài nước thấy được cuộc sống đơn sơ, giản dị của một lãnh tụ Đảng ta, thấy được tinh thần hy sinh, gian khổ bản lĩnh vững vàng của Đồng chí, chúng ta càng thêm tin tưởng, thêm tin yêu ở sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta là người lãnh đạo.

Đồng chí đã hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, không ai khác chính trạng sự Nguyễn Văn Huyền người trực tiếp bào chữa cho đồng chí trước toà đã khâm phục trước câu trả lời đanh thép của Đồng chí trước Toà án binh Sài Gòn:Tôi chưa có gì phải hối tiếc, nếu còn sống tôi vẫn tiếp tục hoat động.

Nhà lưu niệm Hà Huy Tập là di tích gắn liền quãng đời hoạt động của một lãnh tụ, có nhiều đóng góp cho Đảng cho dân tộc( bao gồm đầu óc tổ chức, năng lực hành động, cũng như về phương diện lý luận) hơn nữa di tích còn, hiện vật còn và nhiều tài liệu là bút tích, tác phẩm của đồng chí còn đó. vì vậy nó có ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa giáo dục truyền thống đạo đức Cách Mạng cho đông đảo mọi tầng lớp Đảng viên và quần chúng trong tình hình hiện nay và mai sau. Đó là điều kiện để chúng ta phát huy giá trị của di tích, Di tích đã được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia vào năm 1991.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí