Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • EAGLE HOTEL HÀ TĨNH

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Đền Văn Miếu

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đền Võ Miếu

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Siêu thị Coopmart Hà Tĩnh

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Nhà hàng Nhà Tôi

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:59