Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Đại thi hào Nguyễn Du

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
 • Biển Xuân Thành

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Vườn Quốc Gia Vũ Quang

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Cố Tổng Bí thư Trần Phú

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Ngã Ba Đồng Lộc

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Chùa Hương Tích Hà Tĩnh

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Biển Lộc Hà

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Hồ Kẻ Gỗ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Biển Thiên Cầm

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Đền thờ Nguyễn Thị Bích Châu

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đèo Ngang

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00