Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Cố Tổng Bí Thư Lê Duẩn

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Hồ Kẻ Gỗ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chùa cổ Yên Lạc

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Ba Tấn

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Biển Thiên Cầm

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Du Lịch Sinh Thái Đồng Nôi

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Sông Hội

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
Ngày 2
 • Đèo Ngang

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • MỰC NHẢY VŨNG ÁNG HÀ TĨNH

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đồi chè xanh Kỳ Trung

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Danh tướng Trương Quốc Dụng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Ba Tấn

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59