Lễ hội bắt cá Đồng Hoa
Lễ hội bắt cá Đồng Hoa
Lễ hội bắt cá Đồng Hoa
Lễ hội bắt cá Đồng Hoa
Lễ hội bắt cá Đồng Hoa
Lễ hội bắt cá Đồng Hoa
Lễ hội bắt cá Đồng Hoa
Lễ hội bắt cá Đồng Hoa
Lễ hội bắt cá Đồng Hoa
Lễ hội bắt cá Đồng Hoa
Lễ hội bắt cá Đồng Hoa
Lễ hội bắt cá Đồng Hoa
Lễ hội bắt cá Đồng Hoa
Lễ hội bắt cá Đồng Hoa
Lễ hội bắt cá Đồng Hoa
Lễ hội bắt cá Đồng Hoa
Lễ hội bắt cá Đồng Hoa
Lễ hội bắt cá Đồng Hoa
Lễ hội bắt cá Đồng Hoa

Giới thiệu

Giá: 100,000VNĐ-200,000VNĐ

Số điện thoại: 02391080

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 8:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: diadiem.hth@gmail.com

Địa chỉ: Xã Xuân Viên, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

Ngày hội đánh bắt cá Đồng Hoa ở xã Xuân Viên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) là nét truyền thống đặc sắc không nơi nào có được. Lễ hội đánh cá Đồng Hoa với sự tham gia của hàng nghìn người nông dân cùng đủ dụng cụ nơm, lưới, vó, vợt… chia thành tổ rải đều theo hai bên bờ đầm để bắt, đánh cá, bất chấp cái nắng nóng như đổ lửa của miền Trung. Người dân khi tham gia lễ hội phải tuân thủ các quy định đề ra và chỉ được dùng các dụng cụ truyền trống như nơm, lưới, vó… để đánh bắt cá. Sau phần lễ, một hồi trống chiêng vang dậy, người đứng đầu làng hú to một tiếng rồi cầm nơm xuống đầm úp cá, sau đó tất cả mọi người trong làng, từ già - trẻ, gái - trai ào ào xuống đầm để thi nhau bắt cá. Người bắt được con cá to nhất sẽ được làng ban thưởng, và con cá ấy sẽ dùng làm lễ cúng dâng lên Thành hoàng làng vào Tết Đoan Ngọ. Đây là một lễ hội mang đậm bản sắc dân gian độc đáo, không những nâng cao tình đoàn kết, ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

Ngày hội đánh bắt cá Đồng Hoa ở xã Xuân Viên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) là nét truyền thống đặc sắc không nơi nào có được.

Lễ hội đánh cá Đồng Hoa với sự tham gia của hàng nghìn người nông dân cùng đủ dụng cụ nơm, lưới, vó, vợt… chia thành tổ rải đều theo hai bên bờ đầm để bắt, đánh cá, bất chấp cái nắng nóng như đổ lửa của miền Trung.

Người dân khi tham gia lễ hội phải tuân thủ các quy định đề ra và chỉ được dùng các dụng cụ truyền trống như nơm, lưới, vó… để đánh bắt cá.

Sau phần lễ, một hồi trống chiêng vang dậy, người đứng đầu làng hú to một tiếng rồi cầm nơm xuống đầm úp cá, sau đó tất cả mọi người trong làng, từ già - trẻ, gái - trai ào ào xuống đầm để thi nhau bắt cá.

Người bắt được con cá to nhất sẽ được làng ban thưởng, và con cá ấy sẽ dùng làm lễ cúng dâng lên Thành hoàng làng vào Tết Đoan Ngọ.

Đây là một lễ hội mang đậm bản sắc dân gian độc đáo, không những nâng cao tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư mà còn mang tư tưởng khuyến nông - khuyến ngư trong phát triển nông nghiệp, nông thôn nên cần được bảo tồn và phát huy.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí