Ngân hàng Đại dương

1 Hà Huy Tập, Nam Hà, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Số điện thoại: 02393777729

Ngân hàng đại dương

Trường Cao Đẳng Y Tế Tp., Thạch Linh, Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0239 3777 729