Ngân hàng Bắc Á Hà Tĩnh

26 Nguyễn Chí Thanh, Tân Giang, Hà Tĩnh, Việt Nam

Số điện thoại: 02393696124

Ngân Hàng Bắc Á

151A Trần Phú, Hà Tĩnh, Việt Nam

Số điện thoại: 0365006500