Cảng Hàng Không Quốc Tế Vinh

Thành phố Vinh - Nghệ An

Số điện thoại: 02391080

Chi tiết

Sân bay Đồng Hới

Quảng Bình

Số điện thoại: 023931080

Chi tiết