Đền Cả
Đền Cả
Đền Cả
Đền Cả
Đền Cả
Đền Cả
Đền Cả
Đền Cả
Đền Cả

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0982012774

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: diadiem.hth@gmail.com

Địa chỉ: Hải Bắc Xã Cẩm Nhượng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Đền Cả             Thuộc địa bàn thôn Hải Bắc - Xã Cẩm Nhượng - Huyện Cẩm Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh. Đền được xây dựng vào thời Hậu Lê, đền Cả là nơi thờ những người có công lớn đối với đất nước. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đền đã bị tàn phá hoàn toàn. Bằng nguồn vốn tài trợ, công đức của nhiều tổ chức, cá nhân, ngày 02/9/2006, lễ khởi công tôn tạo đền Cả đã được tổ chức long trọng. Ngày 16/01/2008, đền Cả chính thức được khánh thành. Đền Cả ngày nay là nơi hợp tự thờ phụng các vị danh thần, anh hùng dân tộc, thành hoàng có công lao to lớn và gắn bó mật thiết với vùng Nghệ Tĩnh cũng như quê hương Nhượng Bạn, trước đây được thờ ở các đình đền miếu của làng như: Quang Tĩnh Hoàng thái hậu triều Trần -Hoàng Thị Càn- người lập nên làng Nhượng Bạn; Thái sư Cương Quốc công Nguyễn Xí và Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi là công thần khai quốc nhà Hậu Lê, giúp vua đánh thắng giặc Minh xâm lược; Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

Đền Cả

            Thuộc địa bàn thôn Hải Bắc - Xã Cẩm Nhượng - Huyện Cẩm Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh.

Đền được xây dựng vào thời Hậu Lê, đền Cả là nơi thờ những người có công lớn đối với đất nước. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đền đã bị tàn phá hoàn toàn. Bằng nguồn vốn tài trợ, công đức của nhiều tổ chức, cá nhân, ngày 02/9/2006, lễ khởi công tôn tạo đền Cả đã được tổ chức long trọng. Ngày 16/01/2008, đền Cả chính thức được khánh thành.

Đền Cả ngày nay là nơi hợp tự thờ phụng các vị danh thần, anh hùng dân tộc, thành hoàng có công lao to lớn và gắn bó mật thiết với vùng Nghệ Tĩnh cũng như quê hương Nhượng Bạn, trước đây được thờ ở các đình đền miếu của làng như: Quang Tĩnh Hoàng thái hậu triều Trần -Hoàng Thị Càn- người lập nên làng Nhượng Bạn; Thái sư Cương Quốc công Nguyễn Xí và Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi là công thần khai quốc nhà Hậu Lê, giúp vua đánh thắng giặc Minh xâm lược; Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu là bậc bảo vệ đất nước, giúp đỡ muôn dân; Uy Minh vương Lý Nhật Quang, Thượng tướng quân-Tả đô đốc Nguyễn Thân, Dũng lược Đông Đạo Tiết chế, Bản Cảnh thành hoàng Trúc Lĩnh là những vị thần có công giúp dân dựng ấp lập làng, mở mang nghề nghiệp, dựng xây cuộc sống.

          Đền Cả được UBND Tỉnh công nhận là di tích lịch sử-văn hóa cấp Tỉnh theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 06/01/2011. Đây là một di sản văn hóa quan trọng cần được gìn giữ. 

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí