Chùa cổ Yên Lạc
Chùa cổ Yên Lạc
Chùa cổ Yên Lạc
Chùa cổ Yên Lạc
Chùa cổ Yên Lạc
Chùa cổ Yên Lạc
Chùa cổ Yên Lạc
Chùa cổ Yên Lạc
Chùa cổ Yên Lạc
Chùa cổ Yên Lạc
Chùa cổ Yên Lạc
Chùa cổ Yên Lạc
Chùa cổ Yên Lạc
Chùa cổ Yên Lạc
Chùa cổ Yên Lạc
Chùa cổ Yên Lạc
Chùa cổ Yên Lạc
Chùa cổ Yên Lạc
Chùa cổ Yên Lạc
Chùa cổ Yên Lạc
Chùa cổ Yên Lạc

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 02391080

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: diadiem.hth@gmail.com

Địa chỉ: Xã Cẩm Nhượng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Nằm trên địa bàn Thôn Chùa - Cẩm Nhượng - Huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà tĩnh.

Chùa Yên lạc thuộc loại hình di tích kiến trúc Nghệ thuật tôn giáo.

Qua nghiên cứu di tích Chùa Yên lạc với ý niệm tôn giáo – phật giáo của người Việt cổ đã đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội có thể nói đó là bộ phận cấu thành của Lịch sử Việt.

Với ý niệm tôn giáo, người thợ Nhượng bạn đã lần nữa khẳng định tính sáng tạo khoa học trong kiến trúc xây dựng. biết lợi dụng thiên nhiên, cải tạo nó tạo ra một kiểu kiến trúc chùa đơn giản mà đẹp, liền chắc. Phản ánh rõ nét hình dáng thế đứng vững chắc của người dân nhượng bạn.

Việc bảo tồn giá trị di tích lịch sử và kiến trúc Nghệ thuật chùa Yên lạc có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc nghiên cứu về hệ thống chùa chiền và đời sống tâm linh của dân tộc ta. Chùa Yên Lạc đã được công nhận là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1995.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Nằm trên địa bàn Thôn Chùa - Cẩm Nhượng - Huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà tĩnh.

Chùa Yên lạc thuộc loại hình di tích kiến trúc Nghệ thuật tôn giáo.

Qua nghiên cứu di tích Chùa Yên lạc với ý niệm tôn giáo – phật giáo của người Việt cổ đã đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội có thể nói đó là bộ phận cấu thành của Lịch sử Việt.

Với ý niệm tôn giáo, người thợ Nhượng bạn đã lần nữa khẳng định tính sáng tạo khoa học trong kiến trúc xây dựng. biết lợi dụng thiên nhiên, cải tạo nó tạo ra một kiểu kiến trúc chùa đơn giản mà đẹp, liền chắc. Phản ánh rõ nét hình dáng thế đứng vững chắc của người dân nhượng bạn.

Việc bảo tồn giá trị di tích lịch sử và kiến trúc Nghệ thuật chùa Yên lạc có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc nghiên cứu về hệ thống chùa chiền và đời sống tâm linh của dân tộc ta. Chùa Yên Lạc đã được công nhận là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1995.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí