Chùa Thanh Phúc
Chùa Thanh Phúc
Chùa Thanh Phúc
Chùa Thanh Phúc
Chùa Thanh Phúc
Chùa Thanh Phúc
Chùa Thanh Phúc
Chùa Thanh Phúc
Chùa Thanh Phúc
Chùa Thanh Phúc
Chùa Thanh Phúc
Chùa Thanh Phúc
Chùa Thanh Phúc
Chùa Thanh Phúc
Chùa Thanh Phúc
Chùa Thanh Phúc
Chùa Thanh Phúc
Chùa Thanh Phúc
Chùa Thanh Phúc
Chùa Thanh Phúc

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 02391080

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: diadiem.hth@gmail.com

Địa chỉ: Xã Kỳ Nam, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Chùa Thanh Phúc hay còn gọi là chùa Tam Bảo thuộc xã Kỳ Nam, vị trí nằm ngay dưới chân Đèo Ngang, một ngôi chùa nhỏ xung quanh dân làng thưa thớt cuộc sống mưu sinh bằng nông nghiệp,

Thanh Phúc là một ngôi cổ tự, di tích còn sót lại chỉ là nền móng và một số phế tích trong khuôn viên. Năm 2007, chùa được một Phật tử phát tâm cúng dường trùng tu sửa chữa nên cơ sở hạ tầng hiện nay dù còn hạn hẹp song cũng là nơi nương tựa tâm linh cho nhân dân Phật tử trong vùng.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Chùa Thanh Phúc hay còn gọi là chùa Tam Bảo thuộc xã Kỳ Nam, vị trí nằm ngay dưới chân Đèo Ngang, một ngôi chùa nhỏ xung quanh dân làng thưa thớt cuộc sống mưu sinh bằng nông nghiệp,

Thanh Phúc là một ngôi cổ tự, di tích còn sót lại chỉ là nền móng và một số phế tích trong khuôn viên. Năm 2007, chùa được một Phật tử phát tâm cúng dường trùng tu sửa chữa nên cơ sở hạ tầng hiện nay dù còn hạn hẹp song cũng là nơi nương tựa tâm linh cho nhân dân Phật tử trong vùng.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí