Chùa Mãn Nguyệt
Chùa Mãn Nguyệt
Chùa Mãn Nguyệt
Chùa Mãn Nguyệt
Chùa Mãn Nguyệt
Chùa Mãn Nguyệt
Chùa Mãn Nguyệt
Chùa Mãn Nguyệt
Chùa Mãn Nguyệt

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 123

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: diadiem.hth@gmail.com

Địa chỉ: Xóm 6 Xã Xuân Phổ, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

Bản đồ

Giới thiệu

×

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí