Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam
Chùa Giai Lam

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 02391080

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: diadiem.hth@gmail.com

Địa chỉ: Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Chùa Giai Lam Tháng tư mùa sen vàng nở rộ những người con Phật lại hân hoan hướng về cội nguồn,  bày tỏ lòng tri ân thành kính đến với bậc thầy của Trời và Người, Đấng Giác ngộ vĩ đại từ ngàn xưa tới nay. Ngài thị hiện trong cõi đời này để cứu khổ ban vui, khai mở trí tuệ cho chúng ta, ngộ nhập Phật tri kiến, vì trong tất thảy mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng  bức màn vô minh với tâm tham sân si, ích kỷ, giận hờn.. làm lù mờ thể tánh Phật. Ngài chỉ cho chúng ta con đường hạnh phúc, con đường an lạc và nhận diện được đâu là hạnh phúc, đâu là khổ đau…Giúp chúng ta giác ngộ ngay trong đời sống hiện tại của chính mình. Ngày khánh đản diễn ra theo nghi thức truyền thống, sau các tiết mục văn nghệ, toàn thể đại chúng khởi thân trang nghiêm lắng nghe bức Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN, và đạo từ của TT chứng minh, trong đạo từ TT đã ôn lại những lời dạy của Đức Từ phụ cách nay hơn 25 thế kỷ nhưng đến ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

Chùa Giai Lam

Tháng tư mùa sen vàng nở rộ những người con Phật lại hân hoan hướng về cội nguồn,  bày tỏ lòng tri ân thành kính đến với bậc thầy của Trời và Người, Đấng Giác ngộ vĩ đại từ ngàn xưa tới nay. Ngài thị hiện trong cõi đời này để cứu khổ ban vui, khai mở trí tuệ cho chúng ta, ngộ nhập Phật tri kiến, vì trong tất thảy mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng  bức màn vô minh với tâm tham sân si, ích kỷ, giận hờn.. làm lù mờ thể tánh Phật. Ngài chỉ cho chúng ta con đường hạnh phúc, con đường an lạc và nhận diện được đâu là hạnh phúc, đâu là khổ đau…Giúp chúng ta giác ngộ ngay trong đời sống hiện tại của chính mình.

Ngày khánh đản diễn ra theo nghi thức truyền thống, sau các tiết mục văn nghệ, toàn thể đại chúng khởi thân trang nghiêm lắng nghe bức Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN, và đạo từ của TT chứng minh, trong đạo từ TT đã ôn lại những lời dạy của Đức Từ phụ cách nay hơn 25 thế kỷ nhưng đến nay thế giới và những nhà khoa học đã chứng minh đó là sự thật, TT cũng sách tấn tất thảy chúng ta những người con Phật cần tinh tấn tu học noi theo, nương tựa giáo lý chánh pháp, tìm sự an lạc, trong đời sống hằng ngày, hạnh phúc an vui, là đóa hoa Vô ưu kính dâng và báo đáp công ơn của Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni bậc chánh đẳng chánh giác, người Thầy của toàn nhân loại.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí