Chùa Diên Phúc
Chùa Diên Phúc
Chùa Diên Phúc
Chùa Diên Phúc
Chùa Diên Phúc
Chùa Diên Phúc
Chùa Diên Phúc
Chùa Diên Phúc
Chùa Diên Phúc
Chùa Diên Phúc
Chùa Diên Phúc
Chùa Diên Phúc
Chùa Diên Phúc
Chùa Diên Phúc
Chùa Diên Phúc
Chùa Diên Phúc

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 02931080

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: diadiem.hth@gmail.com

Địa chỉ: Thôn Cát Thuỷ, Xã Xuân Viên, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

Chùa Diên Phúc là một trong những di tích nằm trong vùng di sản văn hóa nhiều đền chùa và văn miếu thuộc dãy núi Hồng Lĩnh huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Hội đủ duyên lành, chùa được trùng tu và thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh được xây dựng, góp phần tô thắm cho núi Hồng sông Lam Hà Tĩnh thêm phần tươi đẹp, gắn liền với những trang sử vẻ vang của đất nước, truyền thống văn hóa, đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, là bước khởi đầu để phát triển phái thiền Trúc Lâm trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Chùa Diên Phúc là một trong những di tích nằm trong vùng di sản văn hóa nhiều đền chùa và văn miếu thuộc dãy núi Hồng Lĩnh huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Hội đủ duyên lành, chùa được trùng tu và thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh được xây dựng, góp phần tô thắm cho núi Hồng sông Lam Hà Tĩnh thêm phần tươi đẹp, gắn liền với những trang sử vẻ vang của đất nước, truyền thống văn hóa, đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, là bước khởi đầu để phát triển phái thiền Trúc Lâm trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí