chùa Đà Liễu
chùa Đà Liễu
chùa Đà Liễu
chùa Đà Liễu
chùa Đà Liễu
chùa Đà Liễu
chùa Đà Liễu
chùa Đà Liễu
chùa Đà Liễu
chùa Đà Liễu
chùa Đà Liễu
chùa Đà Liễu
chùa Đà Liễu
chùa Đà Liễu
chùa Đà Liễu
chùa Đà Liễu
chùa Đà Liễu
chùa Đà Liễu
chùa Đà Liễu

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 02391080

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: diadiem.hth@gmail.com

Địa chỉ: Thị trấn Xuân An, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

Chùa Đà Liễu tọa lạc tại Thị trấn Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Bản đồ

Giới thiệu

×

Chùa Đà Liễu tọa lạc tại Thị trấn Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí