Chùa Bến ( Chùa Hộ Quốc )
Chùa Bến ( Chùa Hộ Quốc )
Chùa Bến ( Chùa Hộ Quốc )
Chùa Bến ( Chùa Hộ Quốc )
Chùa Bến ( Chùa Hộ Quốc )
Chùa Bến ( Chùa Hộ Quốc )
Chùa Bến ( Chùa Hộ Quốc )
Chùa Bến ( Chùa Hộ Quốc )
Chùa Bến ( Chùa Hộ Quốc )
Chùa Bến ( Chùa Hộ Quốc )
Chùa Bến ( Chùa Hộ Quốc )
Chùa Bến ( Chùa Hộ Quốc )
Chùa Bến ( Chùa Hộ Quốc )
Chùa Bến ( Chùa Hộ Quốc )
Chùa Bến ( Chùa Hộ Quốc )
Chùa Bến ( Chùa Hộ Quốc )
Chùa Bến ( Chùa Hộ Quốc )
Chùa Bến ( Chùa Hộ Quốc )

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 02391080

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 7:00 SA

Email: diadiem.hth@gmail.com

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cỗ Đạm, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

đang cập nhật dữ liệu

Bản đồ

Giới thiệu

×

đang cập nhật dữ liệu

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí