Miếu Ngư Ông
Miếu Ngư Ông
Miếu Ngư Ông
Miếu Ngư Ông
Miếu Ngư Ông
Miếu Ngư Ông
Miếu Ngư Ông
Miếu Ngư Ông
Miếu Ngư Ông
Miếu Ngư Ông

Introdution

Price: Free

Phone: 0982012774

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: diadiem.hth@gmail.com

Address: Phuc Hai Xã Cẩm Nhượng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Miếu Ngư Ông thuộc địa phận thôn Phúc hải và Thôn Lâm hoãn - Xã Cẩm Nhượng, là một xã vùng biển, đời sống người dân dựa vào nghề đánh bắt, khai thác các nguồn lợi thủy sản. Đối với ngư dân đi biển, cá voi chính là vật tổ, là vị thần tối cao luôn cứu giúp họ khi gặp hoạn nạn trên biển cả. Vì lẽ đó, lễ hội cầu ngư chính là tín ngưỡng thờ cá Ông (cá voi). Miếu thờ Đức ngư ông xã Cẩm Nhượng từ xa xưa đã được các triều đại phong kiến xếp vào hạng miếu thiêng, thờ Nam Hải Đại Thần và được các triều Vua ban sắc phong.                                  Hằng năm cứ đến ngày 8/4 âm lịch là bà con ngư dân xã Cẩm Nhượng lại long trọng tổ chức lễ hội “Cầu Ngư”. Lễ hội đã trở thành tình cảm thiêng liêng, là nơi sinh hoạt tâm linh tín ngưỡng và một nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân nơi đây. Lễ hội cầu ngư xã Cẩm Nhượng gồm có phần lễ và phần hội.           Trên cơ sở những giá trị nguyên thể, các nghi thức ... View more

Map

Introdution

×

Miếu Ngư Ông thuộc địa phận thôn Phúc hải và Thôn Lâm hoãn - Xã Cẩm Nhượng, là một xã vùng biển, đời sống người dân dựa vào nghề đánh bắt, khai thác các nguồn lợi thủy sản. Đối với ngư dân đi biển, cá voi chính là vật tổ, là vị thần tối cao luôn cứu giúp họ khi gặp hoạn nạn trên biển cả. Vì lẽ đó, lễ hội cầu ngư chính là tín ngưỡng thờ cá Ông (cá voi). Miếu thờ Đức ngư ông xã Cẩm Nhượng từ xa xưa đã được các triều đại phong kiến xếp vào hạng miếu thiêng, thờ Nam Hải Đại Thần và được các triều Vua ban sắc phong.                                 

Hằng năm cứ đến ngày 8/4 âm lịch là bà con ngư dân xã Cẩm Nhượng lại long trọng tổ chức lễ hội “Cầu Ngư”. Lễ hội đã trở thành tình cảm thiêng liêng, là nơi sinh hoạt tâm linh tín ngưỡng và một nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân nơi đây. Lễ hội cầu ngư xã Cẩm Nhượng gồm có phần lễ và phần hội.

          Trên cơ sở những giá trị nguyên thể, các nghi thức chính thể hiện sự kết hợp hài hòa của văn hóa sông nước đồng thời cũng ẩn chứa nhiều sắc thái riêng. Lễ hội diễn ra trong không khí trang nghiêm, với mục đích là cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu…                

          Lễ hội cầu ngư xã Cẩm Nhượng mang những giá trị văn hóa truyền thống có tính bền vững, trải qua thời gian dài không bị mai một. Lễ hội cầu ngư ngày càng khẳng định được những giá trị văn hóa truyền thống của mình, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Với những nét đẹp giá trị văn hóa của khu di tích Miếu Đức Ngư ông đã được UBND Tỉnh Hà Tĩnh công nhân Di tích văn hóa cấp Tỉnh năm 2012.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Attractions

Entertainment