Address: Bãi biển Xuân Thành Xã Xuân Thành, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

Phone: +84 91 258 64 48

Email: luutru.hth@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Minh Huong Hotel

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)