Đền thờ Trần Muông
Đền thờ Trần Muông
Đền thờ Trần Muông

Introdution

Price: Free

Phone: 0886757192

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: diadiem.hth@gmail.com

Address: Trung thanh Xã Cẩm Nam, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Đền thờ Trần Muông: còn gọi là Đền thờ và miếu Đức ông. Thuộc địa bàn Thôn Trung Thành - Xã Cẩm Nam - Huyện cẩm Xuyên - Tỉnh Hà tĩnh. Ngôi đền là nơi thờ và tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc thời Cảnh Hưng đã hy sinh tại đây, là người có công khai khẩn và lập nên làng kẻ hầu, sau khi ông mất dân làng lập đền thờ và coi ông là thành hoàng Làng. Việc bảo vệ và tôn tạo di tích Đền thờ và miếu Đức Ông góp phần tích cực vào việc tìm hiểu và nghiên cứu về lịch sử phát triển của dân tộc. Đền thờ và miếu Đức ông đối với dân làng Yên Hầu xã Cẩm nam có một ý nghĩa lịch sử quan trọng. vì đó là sự minh chứng cho sự ra đời của làng Yên hầu. Mặt khác lúc bình sinh Đức ông Trần Muông là một vị tướng dưới triều Lê Trung Hưng lập được nhiều chiến công được triều đình phong sắc ban thưởng. Khi ông mất được phép của nhà vua nhân dân Làng Yên Hầu lập đền thờ thờ ông là thần bản thổ. Điều ... View more

Map

Introdution

×

Đền thờ Trần Muông: còn gọi là Đền thờ và miếu Đức ông.

Thuộc địa bàn Thôn Trung Thành - Xã Cẩm Nam - Huyện cẩm Xuyên - Tỉnh Hà tĩnh.

Ngôi đền là nơi thờ và tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc thời Cảnh Hưng đã hy sinh tại đây, là người có công khai khẩn và lập nên làng kẻ hầu, sau khi ông mất dân làng lập đền thờ và coi ông là thành hoàng Làng.

Việc bảo vệ và tôn tạo di tích Đền thờ và miếu Đức Ông góp phần tích cực vào việc tìm hiểu và nghiên cứu về lịch sử phát triển của dân tộc. Đền thờ và miếu Đức ông đối với dân làng Yên Hầu xã Cẩm nam có một ý nghĩa lịch sử quan trọng. vì đó là sự minh chứng cho sự ra đời của làng Yên hầu. Mặt khác lúc bình sinh Đức ông Trần Muông là một vị tướng dưới triều Lê Trung Hưng lập được nhiều chiến công được triều đình phong sắc ban thưởng. Khi ông mất được phép của nhà vua nhân dân Làng Yên Hầu lập đền thờ thờ ông là thần bản thổ. Điều đó rất có ý nghĩa khi chúng ta nghiên cứu về sự ra đời và các tập tục thờ thần của các cộng đồng cư dân Việt Nam cổ xưa. Nhằm làm sáng tỏ những nét đẹp truyền thống thờ phụng. Những người có công lớn với làng, với nước đồng thời giúp chúng ta có điều kiện tìm hiểu kỹ hơn về nhân vật lịch sử như Đức Ông, nhân chứng của một giai đoan lịch sử đầy biến động của dân tộc Việt Nam giai đoạn thế kỷ XVII.

Từ những cơ sở trên việc gìn giữ và bảo vệ đền thờ và miếu Đức ông là việ làm cần thiết nhằm góp phần nghiên cứu về hệ thống đền thờ các vị thần thành hoàng, thần bản thổ của cư dân vùng ven biển huyện Cẩm Xuyên. Đền thờ được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh năm 2003. 

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Attractions

Entertainment