HTX DVTM & DU LICH 007

Biển Xuân Hải Thạch Bằng Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
amthuc.hth@gmail.com
0974726447

Service

Outdoor barbecue

Outdoor barbecue

Birthday party

Birthday party

Delivery

Delivery

Wifi free

Wifi free

Reserved table

Reserved table

Description

Near by

Map