Đền Cương Khấu lộc Sơn
Đền Cương Khấu lộc Sơn
Đền Cương Khấu lộc Sơn
Đền Cương Khấu lộc Sơn

Introdution

Price: Free

Phone: 0989801611

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: diadiem.hth@gmail.com

Address: My loc Xã Cẩm Huy, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Nằm phía Đông Nam Núi Trôốc - thuộc  địa phận Thôn Nam Mỹ Lộc - xã Cẩm Huy - huyện Cẩm Xuyên - tỉnh Hà tĩnh.  Đền Lộc Sơn được xây dựng thế kỷ 15. Đền cương khấu Lộc Sơn là Công tình kiến trúc phục vụ việc thờ cúng, là nơi thờ phụng và tôn vinh công lao một nhân vậy lịch sử nổi tiếng đó là Cương Quốc Công Nguyễn Xí, người có công lao vô cùng to lớn đối với lịch sử dân tộc dưới 4 triều vua thời Lê. Sinh thời ông đã tham gia nghĩa quân lam Sơn đánh đuổi giặc Minh xâm lược. Trải qua 4 triều vua thời Lê Sơ ông đã tận tâm, tận lực phục vụ giúp nhà Lê xây dựng đất nước phát triển bền vững ngang hàng với các Quốc gia cường thịnh ở khu vực Đông Nam á. Đền cương khấu Lộc sơn là công tình có giá trị kiến trúc độc đáo đến nay còn giữ gìn khá nguyên vẹn. Thượng Điện, Trung điện và hệ thống tam quan còn giữ nét kiến trúc truyền thống sử dụng loại vật liệu địa phương và vôi hàu trộn mật ... View more

Map

Introdution

×

Nằm phía Đông Nam Núi Trôốc - thuộc  địa phận Thôn Nam Mỹ Lộc - xã Cẩm Huy - huyện Cẩm Xuyên - tỉnh Hà tĩnh.

 Đền Lộc Sơn được xây dựng thế kỷ 15. Đền cương khấu Lộc Sơn là Công tình kiến trúc phục vụ việc thờ cúng, là nơi thờ phụng và tôn vinh công lao một nhân vậy lịch sử nổi tiếng đó là Cương Quốc Công Nguyễn Xí, người có công lao vô cùng to lớn đối với lịch sử dân tộc dưới 4 triều vua thời Lê. Sinh thời ông đã tham gia nghĩa quân lam Sơn đánh đuổi giặc Minh xâm lược. Trải qua 4 triều vua thời Lê Sơ ông đã tận tâm, tận lực phục vụ giúp nhà Lê xây dựng đất nước phát triển bền vững ngang hàng với các Quốc gia cường thịnh ở khu vực Đông Nam á.

Đền cương khấu Lộc sơn là công tình có giá trị kiến trúc độc đáo đến nay còn giữ gìn khá nguyên vẹn. Thượng Điện, Trung điện và hệ thống tam quan còn giữ nét kiến trúc truyền thống sử dụng loại vật liệu địa phương và vôi hàu trộn mật mía để làm gạch xây và chất kết dính mà đến nay vẫn còn vững chắc. Toàn bộ công trình không đồ sộ nhưng xây dựng theo quy mô truyền thống gồm tam quan, tăc môn, hạ trung và thượng điện. Việc thờ tự cũng tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc cơ bản như bố trí các bức đại tự câu đối, các bàn thờ và đồ tế khí và đặc biệt ở đây còn lưu giữ được khá nhiều các đồ thờ cổ. Tất cả những giá trị đã nêu có ý nghĩa góp phần tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử của địa phương cũng như của đất nước.

Đầu năm 2010, Đền Cương khấu Lộc Sơn được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Attractions

Entertainment